რა ვიცით ვირუსების შესახებ?

მასალა მომზადებულია მითების დეტექტორის სამეცნიერო ბლოგის - “როცა სტუმარი ვირუსია, მასპინძელი კი თქვენი სხეული” - მიხედვით

1 / 9

1. რა არის ვირუსი? 

სფეროსებრი, ჩხირისებრი ან სპირალისმაგვარი ერთუჯრედიანი ორგანიზმი

ვირუსებს სხვა ორგანიზმში შეჭრის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ

ძალიან მცირე ზომის სიცოცხლის არაუჯრედული ფორმა, რომელიც სხვა ორგანიზმებში შეჭრის შემდეგ მრავლდება

ვირუსებს სხვა ორგანიზმში შეჭრის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ

მატერიის შემადგენელი უმცირესი ერთეული, რომელსაც ქიმიური ელემენტის თვისებები გააჩნია

ვირუსებს სხვა ორგანიზმში შეჭრის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ

2. რისი/ვისი დაინფიცირება შეუძლიათ ვირუსებს?

მხოლოდ ადამიანების

ისინი, ორგანიზმში შეჭრის შემდეგ, მასპინძელს აიძულებენ ამ ვირუსის ასეულობით ასლი წარმოქმნას, რაც ზოგჯერ მასპინძლის უჯრედის დაღუპვას იწვევს

მხოლოდ მცენარეებისა და ბაქტერიების

ისინი, ორგანიზმში შეჭრის შემდეგ, მასპინძელს აიძულებენ ამ ვირუსის ასეულობით ასლი წარმოქმნას, რაც ზოგჯერ მასპინძლის უჯრედის დაღუპვას იწვევს

ადამიანების, მცენარეების, ცხოველების, სოკოების, ბაქტერიების

ისინი, ორგანიზმში შეჭრის შემდეგ, მასპინძელს აიძულებენ ამ ვირუსის ასეულობით ასლი წარმოქმნას, რაც ზოგჯერ მასპინძლის უჯრედის დაღუპვას იწვევს

3. დღევანდელი მონაცემებით, ვირუსების რამდენი სახეობაა აღწერილი?

56

თუმცა, მეცნიერთა ვარაუდით, მათი რიცხვი ბევრად მეტია და სამყაროში ვარსკვლავთა რაოდენობას აჭარბებს

6500

თუმცა, მეცნიერთა ვარაუდით, მათი რიცხვი ბევრად მეტია და სამყაროში ვარსკვლავთა რაოდენობას აჭარბებს

1000

თუმცა, მეცნიერთა ვარაუდით, მათი რიცხვი ბევრად მეტია და სამყაროში ვარსკვლავთა რაოდენობას აჭარბებს

4. ვირუსების წარმოშობის შესახებ არსებული რომელი ვარიანტი შეესაბამება სიმართლეს? 

ვირუსები დედამიწაზე გაჩნდნენ იქამდე, სანამ სიცოცხლის უჯრედული ფორმები გაჩნდებოდა, დაახლოებით 3 მლდ. წლის წინ

ვირუსების განამარხებული ფორმები ჯერ-ჯერობით აღმოჩენილი არ არის, ამიტომ ძნელია ზუსტად ვისაუბროთ მათი ევოლუციის შესახებ. დღესდღეობით, მეცნიერებს შორის, არ არსებობს ერთი რომელიმე მიღებული აზრი ვირუსების წარმოშობაზე

ვირუსები წარმოიშვნენ გამარტივების, დეგენერაციის გზით

ვირუსების განამარხებული ფორმები ჯერ-ჯერობით აღმოჩენილი არ არის, ამიტომ ძნელია ზუსტად ვისაუბროთ მათი ევოლუციის შესახებ. დღესდღეობით, მეცნიერებს შორის, არ არსებობს ერთი რომელიმე მიღებული აზრი ვირუსების წარმოშობაზე

ვირუსებს აქვთ ქიმერული წარმოშობა

ვირუსების განამარხებული ფორმები ჯერ-ჯერობით აღმოჩენილი არ არის, ამიტომ ძნელია ზუსტად ვისაუბროთ მათი ევოლუციის შესახებ. დღესდღეობით, მეცნიერებს შორის, არ არსებობს ერთი რომელიმე მიღებული აზრი ვირუსების წარმოშობაზე

ძნელია ვივარაუდოთ ვირუსების ევოლუციის შესახებ

ვირუსების განამარხებული ფორმები ჯერ-ჯერობით აღმოჩენილი არ არის, ამიტომ ძნელია ზუსტად ვისაუბროთ მათი ევოლუციის შესახებ. დღესდღეობით, მეცნიერებს შორის, არ არსებობს ერთი რომელიმე მიღებული აზრი ვირუსების წარმოშობაზე

5. როგორ ხდება ვირუსების გავრცელება?

ორგანიზმში ხვდება კანიდან

ვირუსის გადაცემის გზა დამოკიდებულია მის სახეობაზე. მაგალითად, ცოფის ვირუსი ადამიანს გადაედება დაავადებული ცხოველის ნაკბენით, ნაკაწრით ან დადორბვლით

გადაეცემა ჰაერ-წვეთოვანი გზით

ვირუსის გადაცემის გზა დამოკიდებულია მის სახეობაზე. მაგალითად, ცოფის ვირუსი ადამიანს გადაედება დაავადებული ცხოველის ნაკბენით, ნაკაწრით ან დადორბვლით

გადაეცემა სისხლით, ლიმფით, დედის რძით, ნერწყვით, შარდით, განავლით, სქესობრივი გზით

ვირუსის გადაცემის გზა დამოკიდებულია მის სახეობაზე. მაგალითად, ცოფის ვირუსი ადამიანს გადაედება დაავადებული ცხოველის ნაკბენით, ნაკაწრით ან დადორბვლით

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

ვირუსის გადაცემის გზა დამოკიდებულია მის სახეობაზე. მაგალითად, ცოფის ვირუსი ადამიანს გადაედება დაავადებული ცხოველის ნაკბენით, ნაკაწრით ან დადორბვლით

6. რატომ განიცდიან ვირუსები მუტაციას?

მუტაციას განიცდის ყველა ცოცხალი ორგანიზმი და არც ვირუსები არიან გამონაკლისები

გამრავლების დროს, ვირუსები ხშირად უშვებენ შეცდომებს, წარმოიქმნება მუტაციები, ეს ცვლილებები ზოგჯერ თვით ვირუსებისთვისაა საზიანო, ზოგჯერ კი ეხმარება მათ ახალი მასპინძლის პოვნაში

ვირუსები მუტაციას ადამიანის ხელოვნური ჩარევის გამო განიცდიან

გამრავლების დროს, ვირუსები ხშირად უშვებენ შეცდომებს, წარმოიქმნება მუტაციები, ეს ცვლილებები ზოგჯერ თვით ვირუსებისთვისაა საზიანო, ზოგჯერ კი ეხმარება მათ ახალი მასპინძლის პოვნაში

ვირუსები არ განიცდიან მუტაციას

გამრავლების დროს, ვირუსები ხშირად უშვებენ შეცდომებს, წარმოიქმნება მუტაციები, ეს ცვლილებები ზოგჯერ თვით ვირუსებისთვისაა საზიანო, ზოგჯერ კი ეხმარება მათ ახალი მასპინძლის პოვნაში

7.  ჩამოთვლილთაგან, რომელ არსებებს გადააქვთ ჰანტას ვირუსი, სამხ. ამერიკული არენავირუსები და ადამიანს აავადებენ ლასას ცხელებით? 

ღამურებს 

მღრნელებს გადააქვთ ჰანტას ვირუსი, რომელიც ადამიანში მძიმე რესპირატორულ დაავადებას იწვევს. გადაცემა ხდება მრღნელების შარდის ან ექსკრემენტებისგან წარმოქმნილი აეროზოლის შესუნთქვით. მღრნელები ავრცელებენ  სამხრეთ ამერიკულ არენავირუსებს, ასევე ვირუსებს, რომლებიც ადამიანს აავადებენ ომკის ჰემორაგიული ცხელებით, ლასას ცხელებით

მწერებს

მღრნელებს გადააქვთ ჰანტას ვირუსი, რომელიც ადამიანში მძიმე რესპირატორულ დაავადებას იწვევს. გადაცემა ხდება მრღნელების შარდის ან ექსკრემენტებისგან წარმოქმნილი აეროზოლის შესუნთქვით. მღრნელები ავრცელებენ  სამხრეთ ამერიკულ არენავირუსებს, ასევე ვირუსებს, რომლებიც ადამიანს აავადებენ ომკის ჰემორაგიული ცხელებით, ლასას ცხელებით

მღრღნელებს 

მღრნელებს გადააქვთ ჰანტას ვირუსი, რომელიც ადამიანში მძიმე რესპირატორულ დაავადებას იწვევს. გადაცემა ხდება მრღნელების შარდის ან ექსკრემენტებისგან წარმოქმნილი აეროზოლის შესუნთქვით. მღრნელები ავრცელებენ  სამხრეთ ამერიკულ არენავირუსებს, ასევე ვირუსებს, რომლებიც ადამიანს აავადებენ ომკის ჰემორაგიული ცხელებით, ლასას ცხელებით

ტკიპებს

მღრნელებს გადააქვთ ჰანტას ვირუსი, რომელიც ადამიანში მძიმე რესპირატორულ დაავადებას იწვევს. გადაცემა ხდება მრღნელების შარდის ან ექსკრემენტებისგან წარმოქმნილი აეროზოლის შესუნთქვით. მღრნელები ავრცელებენ  სამხრეთ ამერიკულ არენავირუსებს, ასევე ვირუსებს, რომლებიც ადამიანს აავადებენ ომკის ჰემორაგიული ცხელებით, ლასას ცხელებით

8.  ჩამოთვლილთაგან, რომელ არსებებს გადააქვთ კორონავირუსები, ლისავირუსები, პარამიქსოვირუსები, ცოფის, ებოლას, მარბურგის ვირუსები? 

ღამურებს 

ღამურებს ასევე გადააქვთ ჰენდრას ვირუსი, რომელიც მათგან ცხენებს გადაეცემა, ცხენებისგან მეჯინიბეები და ვეტერინარები ავადდებიან და ხშირად იღუპებიან

მწერებს

ღამურებს ასევე გადააქვთ ჰენდრას ვირუსი, რომელიც მათგან ცხენებს გადაეცემა, ცხენებისგან მეჯინიბეები და ვეტერინარები ავადდებიან და ხშირად იღუპებიან

მღრღნელებს 

ღამურებს ასევე გადააქვთ ჰენდრას ვირუსი, რომელიც მათგან ცხენებს გადაეცემა, ცხენებისგან მეჯინიბეები და ვეტერინარები ავადდებიან და ხშირად იღუპებიან

ტკიპებს

ღამურებს ასევე გადააქვთ ჰენდრას ვირუსი, რომელიც მათგან ცხენებს გადაეცემა, ცხენებისგან მეჯინიბეები და ვეტერინარები ავადდებიან და ხშირად იღუპებიან

9. ჩამოთვლილთაგან, რომელი გვეხმარება ვირუსებისგან თავის დაცვაში?

ვაქცინაცია

 ვირუსებისგან საუკეთესო თავის დაცვა ვაქცინაციაა. სამწუხაროდ, ანტივირუსული წამლები ძალიან ცოტაა ან ზოგიერთი ვირუსული ინფექციისთვის არ არსებობს. ვირუსული ინფექციის დროს ორგანიზმის იმუნიტეტის დასუსტება ხშირია და ადამიანი ბაქტერიული ან სოკოვანი ინფექციისგან იღუპება. ვირუსული ინფექციებისგან თავდაცვის საშუალებაა სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების მკაცრი დაცვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების მკაცრი დაცვა

 ვირუსებისგან საუკეთესო თავის დაცვა ვაქცინაციაა. სამწუხაროდ, ანტივირუსული წამლები ძალიან ცოტაა ან ზოგიერთი ვირუსული ინფექციისთვის არ არსებობს. ვირუსული ინფექციის დროს ორგანიზმის იმუნიტეტის დასუსტება ხშირია და ადამიანი ბაქტერიული ან სოკოვანი ინფექციისგან იღუპება. ვირუსული ინფექციებისგან თავდაცვის საშუალებაა სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების მკაცრი დაცვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი

ცხოვრების ჯანსაღი წესი

 ვირუსებისგან საუკეთესო თავის დაცვა ვაქცინაციაა. სამწუხაროდ, ანტივირუსული წამლები ძალიან ცოტაა ან ზოგიერთი ვირუსული ინფექციისთვის არ არსებობს. ვირუსული ინფექციის დროს ორგანიზმის იმუნიტეტის დასუსტება ხშირია და ადამიანი ბაქტერიული ან სოკოვანი ინფექციისგან იღუპება. ვირუსული ინფექციებისგან თავდაცვის საშუალებაა სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების მკაცრი დაცვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

 ვირუსებისგან საუკეთესო თავის დაცვა ვაქცინაციაა. სამწუხაროდ, ანტივირუსული წამლები ძალიან ცოტაა ან ზოგიერთი ვირუსული ინფექციისთვის არ არსებობს. ვირუსული ინფექციის დროს ორგანიზმის იმუნიტეტის დასუსტება ხშირია და ადამიანი ბაქტერიული ან სოკოვანი ინფექციისგან იღუპება. ვირუსული ინფექციებისგან თავდაცვის საშუალებაა სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების მკაცრი დაცვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი

შემდეგი


ვირუსებზე ყველაფერი გცოდნია

6 / 9

მითების დეტექტორის სამეცნიერო ბლოგი - “როცა სტუმარი ვირუსია, მასპინძელი კი თქვენი სხეული” - ხომ არ გქონდა წაკითხული? 

ვირუსებზე ბევრი რამ გცოდნია

6 / 9

მეტის გასაგებად, მითების დეტექტორის სამეცნიერო ბლოგს - “როცა სტუმარი ვირუსია, მასპინძელი კი თქვენი სხეული” - გაეცანი.

ვირუსებზე ბევრი რამ არ გცოდნია

6 / 9

მეტის გასაგებად, მითების დეტექტორის სამეცნიერო ბლოგს - “როცა სტუმარი ვირუსია, მასპინძელი კი თქვენი სხეული” - გაეცანი.