როგორ აღნიშნავდნენ აღდგომას საბჭოთა კავშირში?

1 / 9

1. რომელმა მედიამ გამოაქვეყნა სააღდგომოდ ლექსი “ევროპას, სტამბოლის გზით”?

“ბოლოს ევროპის წრფელს, თუ ვერაგ 
დიპლომატიას მივართმევ ძღვენს და სურვილების ასეთ ხარტიას;
“ერთიც” ევროპისაკენ სტამბოლის გზით 

ჩიჩერინს--ლაფშას!
ხმალს-ქემალ ფაშას!
პუანკარეს--ზაკს!
ბონარ-ლოუს--”შავს!”
კერზონს--კომასებს!
მუსოლინს-მონპანსეს!
ჟასპარსა-”ხოშებს!
ებერტსა-ქოშებს!
კუნოს--კალოშებს!
სტინესს კი--გროშებს..
პროლეტარიატს ევროპისა
ხელი წითელ დროშებს!”

ა. ობიექტივი TV

გაზეთი “კომუნისტი”

ბ. on.ge

გაზეთი “კომუნისტი”

გ. გაზეთი “კომუნისტი”

გაზეთი “კომუნისტი”

2.  ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება?

“მუშათა ზოგიერთ ორგანიზაციამ არ მოისურვა გამოეყენებინათ ამ დღეებში [აღდგომის] უქმედ გატარების შესაძლებლობა, რომელიც მიანიჭა მას მთავრობამ და დაადგინეს განაგრძონ “აღდომის” დღესასწაულებში ჩვეულებრივი მუშაობა”.   

ა. პროფკავშირულმა გაერთიანებამ

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

ბ. ორგანიზაცია “გირჩმა”

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

გ. საბჭოთა მშრომელებმა

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

3. რა ერქვა ლექსს, რომელშიც “ზარია ვოსტოკასთვის” სააღდგომო პასკის ძღვენზეა საუბარი?

ა. აღდგომი მოლოცვა

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

ბ. ლალის შრაპნელი #1 

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

გ. პასკა რუსულ პროპაგანდაში

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

4. რა სპექტაკლს აჩვენებდნენ სააღდგომოდ საბჭოთა პერიოდში?

ა. “მონების რელიგია”

“მონების რელიგია”

ბ. “ჯაყოს ხიზნები”

“მონების რელიგია”

გ. “მეფე ლირი”

“მონების რელიგია”

5. ვის ეკუთვნის ეს სააღგომო ლექსი?

“ჰოი, მშრომელო, გაახილე მძინარე თვალი!
კმარა, აქამდინ რაც მოსტყუვდი, რამდენიც შერცხვი,
იწამე მხოლოდ სინამდვილე და მომავალი,
შრომის ბაირაღს დააშორე “წითელი კვერცხი!” 

ა. ამხანაგ ემზარ კვიციანს

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

ბ. მუშა გიგო ხეჩუაშვილს

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

გ. ამხანაგ რეზო ამაშუკელს

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

6. რომელ ცნობილ ჟურნალში გამოქვეყნდა 1977 წელს ეს კარიკატურა?

“დღეს მაინც მოიხსენი ჯვარი, კომკავშირში გიღებთ!” 

ა. “პადრუგა”

"ნიანგი"

ბ. "ნიანგი" 

"ნიანგი"

გ. “სპუტნიკი”

"ნიანგი"

7. როგორ აღნიშნავდნენ საბჭოთა კავშირში რელიგიურ დღესასწაულებს?

ა. უქმე დღედ ცხადდებოდა 

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

ბ. აღნიშნავდნენ მხოლოდ მალულად, იკრძალებოდა წირვა-ლოცვა ეკლესიებში

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

გ. საბჭოთა კავშირში რელიგიური რიტუალები თავისუფლად ტარდებოდა

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

8. რატომ უჩვენებდნენ აღდგომის ღამეს ცენზურადადებულ (აკრძალულ ფილმს), როგორიც მაგალითად "შესანიშნავ შვიდეული” იყო, ტელევიზიებით?

 

ა. ამ დღეს ცენზურა არ მოქმდებდა

ბ. წელიწადში ერთხელ ფილმის ლიცენზიას ყიდულობდნენ

გ. ახალგაზრდების ყურადღება რომ მიეპყროთ, რათა ისინი სააღდგომო ლიტურგიას არ დასწრებოდნენ

9. როგორ აღნიშნავდნენ კომუნისტი ახალგაზრდები აღდგომას?

ა. ეკლესიაში წირვა-ლოცვას ესწრებოდნენ

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

ბ. გაჭირვებულებს ეხმარებოდნენ

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

გ. მიტინგებს მართავდნენ

გაზეთი “კომუნისტი”, 7 აპრილი, 1923 წელი

შემდეგი


სამაგიერდო ახლა უკვე იცი, როგორ აღნიშნავდნენ აღდგომას საბჭოთა საქართელოში

6 / 9

კარგი შედეგია, თუმცა არქივების გაცნობა არ გაწყენდა

6 / 9

ან “კომუნისტის” ყველა ნომერი გაქვს წაკითხული ან კარგი ინტუიცია გაქვს

6 / 9