1 / 10

1. რომელი გაზეთი გახდა ბოლშევიკური იდეების მთავარი გამტარებელი 1912 წლიდან, შემდეგ კი საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანო?
 

“იზვესტია”

წყარო: Encyclopedia britannica

“კომუნისტი”

წყარო: Encyclopedia britannica

“პრავდა”

წყარო: Encyclopedia britannica

2.  საბჭოთა კავშირში 319 გაზეთის დახურვის შემდეგ, 1918 წელს შეიქმნა პრესის ტრიბუნალები, რა იყო მათი მიზანი?

 

ბურჟუაზიული გაზეთების გამოძიება და ჩახშობა

პრესაში მშრომელთა უფლებების დაცვა

საბჭოთა მთავრობის მიერ პრესაზე განხორციელებული ზეწოლის გამოვლენა

3. საბჭთა ენციკლოპედიის მიხედვით, რა იყო საბჭოთა ცენზურის მიზანი?

 

მუშათა კლასის ინტერესების დაცვა

წყარო: Russia Beyond - "Soviet censorship: How did the USSR control the public?"
 

ბურჟუაზიის ინტერესების დაცვა

საბჭოთა რეჟიმის განმტკიცება

4. რა თემებზე არ იყო აკრძალული საბჭოთა პრესაში სტატიების გამოქვეყნება?

 

ეკონომიკურ პრობლემებზე 

თემებზე, რომლებიც საბჭოთა მმართველობის განმტკიცებას უწყობდა ხელს

ბირთვულ ფიზიკაზე, ფსიქოანალიზზე

5. 1940 წელს სსრკ-ში 5000 ცენზორიდან რამდენს ჰქონდა საშუალო განათლება?

 

 

506 ადამიანს

990 ადამიანს

საშუალო განათლება ქონდა უმრავლესობას

6. რა ექვა საბჭოთა ცენზურის მთავარ უწყებას?

 

“გლასნოსტი”

წყარო: Encyclopedia Britannica

“გლავლიტი”

წყარო: Encyclopedia Britannica

“პერესტროიკა”

წყარო: Encyclopedia Britannica

7. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომელ ქვეყანაში განაგრძო "გლავლიტმა" მუშაობა შეცვლილი სახელითა და იგივე ჩინოვნიკებით?

 

საქართველოში

უზბეკეთში

უკრაინაში

8. რა მიზანს ემსახურებოდა უზბეკი ცენზორების მცდელობა გეოგრაფიული ტერმინის "ცენტრალური აზია" პრესაში ჩაენაცვლებინათ საბჭოთა ტერმინით "შუა აზია"?

 

ტერმინი “შუა აზია” უზბეკურ ენაზე უფრო სასიამოვნოდ ჟღერდა

ჟურნალისტები მიჩვეული იყვნენ საბჭოთა ტერმინის ხმარებას და ხშირად ეშლებოდათ

ტერმინი “შუა აზია” არ მოიცავს ყაზახეთს, რომელიც უზბეკეთის რეგიონალური მეტოქეა, ხოლო ტერმინი “ცენტრალური აზია” მოიცავს რიგ სახელმწიფოებს ყაზახეთის ჩათვლით 

9. რომელი საბჭოთა ლიდერის მმართველობის პერიოდში მიაღწია პიკს პოლიტიკურმა ცენზურამ?

 

მიხეილ გორბაჩოვის

ნიკიტა ხრუშჩოვის

იოსებ სტალინის

10. ოფიციალური მონაცემებით, რამდენი ჟურნალისტი იქნა მოკლული რუსეთში სახელმწიფოს ზეწოლის შედეგად 1992 წლიდან 2020 წლამდე? 

50

წყარო  - cpj.org

82

წყარო  - cpj.org

67

წყარო  - cpj.org

NEXT


ყოჩაღ, ძალიან კარგი შედეგია! გაუზიარე მეგობრებს

6 / 10

კარგი შედეგია, თუმცა არქივების გაცნობა არ გაწყენდა

6 / 10

სამაგიეროდ, ახლა უკვე რამდენი რამ იცი საბჭოთა ცენზურაზე პრესაში, გაუზიარე მეგობრებს

6 / 10